Polityka Prywatności ECKANKAR w Polsce

_
_
_

Eckankar w Polsce przyjmuje na siebie wiążące zobowiązanie co do Twojej prywatności. Możesz odwiedzać naszą stronę internetową www.Eckankar.pl nie informując nas kim jesteś, ani nie udostępniając żadnych danych osobowych. Poniższe pytania i odpowiedzi wyjaśniają, kiedy i w jaki sposób zbierane i wykorzystywane są dane osobowe.

Jakie dane osobowe zbiera Eckankar w Polsce?

Eckankar w Polsce zbiera dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e‑mail i / lub numer telefonu, jeśli zdecydujesz się przekazać te informacje poprzez:

Otrzymujemy również Twoje dane kontaktowe od kościoła macierzystego Eckankar w Stanach Zjednoczonych, jeśli poprosiłeś w tym kościele o informacje o lokalnych wydarzeniach, lub jesteś członkiem Eckankar.

Czy Eckankar sprzedaje lub wypożycza moje informacje osobowe?

Absolutnie nie.

Czy otrzymam niezamówioną pocztę elektroniczną z Eckankar w Polsce?

Nie wysyłamy niezamówionej poczty elektronicznej.

Możesz zrezygnować z otrzymywania e‑maili od nas lub Eckankar w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji podany w wiadomości e‑mail lub wysyłając nam swoje żądanie anulowania subskrypcji.

W jaki sposób są chronione moje dane osobowe?

Ochrona informacji której nam udzielasz jest naszym priorytetem.

Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem, czy zniszczeniem Twoich danych.

Jak długo moje dane osobowe są przechowywane?

Eckankar w Polsce przechowuje Twoje dane tak długo jak to konieczne dla celów przedstawionych w niniejszej Polityce Prywatności, w celu rozstrzygnięcia pytań oraz jeśli jest to konieczne w celu spełnienia zobowiązań prawnych.

Czy Eckankar w Polsce udostępnia innym moje dane osobowe?

Eckankar w Polsce nie udostępnia danych osobowych innym osobom, z wyjątkiem jednego przypadku:

Czy na stronach Eckankar w Polsce odbywa się jakiekolwiek automatyczne przetwarzanie danych?

Cookies (ciasteczka)

Nasza strona internetowa nie używa cookies (ciasteczek).

Dzienniki dostępu

Podobnie jak wszystkie serwery internetowe, nasz serwer automatycznie tworzy dzienniki dostępu dla każdej wizyty na naszej stronie. Dzienniki dostępu zawierają czas wizyty, typ przeglądarki jakiej używasz, adres IP komputera z którego się łączysz oraz adres strony sieci z której przyszedłeś. Analizujemy te dzienniki aby poprawić jakość usługi. Korzystamy również z narzędzi takich jak Google Analytics w tym samym celu.

Adres IP nie jest powiązany z innymi danymi osobowymi, chyba że (1) wypełniłeś formularze na stronie internetowej i (2) konieczne jest zbadanie możliwego szkodliwego lub nielegalnego zachowania w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych lub w celu zgodności z prawem.

Czy Eckankar w Polsce zbiera informacje od dzieci?

Nie, nie gromadzimy świadomie informacji od odwiedzających w wieku 17 lat i poniżej. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko udostępniło Eckankar w Polsce swoje dane osobowe bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami, aby informacje mogły zostać usunięte.

Jakie są podstawy zbierania i wykorzystywania moich danych osobowych?

Jakie są moje prawa dotyczące danych osobowych, które przekazuję Eckankar w Polsce?

Eckankar w Polsce zapewnia odpowiedni dostęp do danych osobowych które nam przekazałeś, w tym możliwość przeglądania, poprawiania i usuwania danych osobowych w zakresie wymaganym przez prawo. Masz prawo złożyć skargę do odpowiedniej agencji rządowej, jeśli uważasz że Twoje dane zostały wykorzystane w sposób niezgodny z Twoimi prawami do ochrony danych.

Z kim mam się skontaktować w sprawie pytań lub wniosków dotyczących ochrony danych?

Eckankar w Polsce
e-mail:list@eckankar.pl
Temat: Zapytanie dotyczące ochrony danych

Transfer danych do kościoła macierzystego

Kościół macierzysty Eckankar znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nie starały się ani nie otrzymały wniosku „adekwatności” z Unii Europejskiej („UE”) na podstawie Art. 45 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”). W związku z tym Eckankar w Polsce opiera się na autoryzowanych derogacjach, o których mowa w Art. 49 GDPR (General Data Protection Regulation).

W szczególności, Eckankar w Polsce zbiera dane osobowe za Twoją zgodą, aby przetwarzać zakupy i darowizny, świadczyć usługi o które prosiłeś; korzysta z nich tylko na potrzeby Twojej relacji z Eckankar w Polsce i z jego kościołem macierzystym, oraz zgodnie z opisem w niniejszej Polityce Prywatności.

Jesteś tutaj:
Eckankar w PolsceCo to jest Eckankar → polityka prywatności